دسته سلفی 135 سانتی متر

399 ؋

399 ؋
SKU: 193 Category:

Excerpt

دسته سلفی 135 سانتی متر

این دسته سلفی ها حدود 135 سانتی متر است که دارای دسته های محکم و دیزاین خیلی عالی میباشد و طول آن به طور دلخاه قابل تنظیم است بعضی شان به صورت وایرلس وصل می شود.

Description

دسته سلفی 135 سانتی متر

این دسته سلفی ها حدود 135 سانتی متر است که دارای دسته های محکم و دیزاین خیلی عالی میباشد و طول آن به طور دلخاه قابل تنظیم است بعضی شان به صورت وایرلس وصل می شود.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “دسته سلفی 135 سانتی متر”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related products