همه کاره فیصدی دار برقی

69 ؋

69 ؋

Description

همه کاره فیصدی دار برقی

 

همه کاره فیصدی دار برقی این همه کاره می تواند به صورت بسیار درست فیصدی بطری را نشان دهد و می تواند به تمام بطری ها خورد وکلان تنظیم شود.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “همه کاره فیصدی دار برقی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related products