کتاب آواره و سایه اش و آراء و اندیشه های گوناگون اثر فردریش ویلهلم نیچه

  • نویسنده: فردریش ویلهلم نیچه
  • مترجم: سعید فیروزآبادی

169 ؋

169 ؋

Description

کتاب آواره و سایه اش و آراء و اندیشه های گوناگون اثر فردریش ویلهلم نیچه

کتاب آواره و سایه اش و آراء و اندیشه های گوناگون اثر فردریش ویلهلم نیچه

 

موضوع :  فلسفه و منطق

نویسنده :  فردریش ویلهلم نیچه

مترجم :  سعید فیروزآبادی

ناشر :  جامی

تعداد صفحات :  762 صفحه

کتاب آواره و سایه اش و آراء و اندیشه های گوناگون اثر فردریش ویلهلم نیچه

کتاب آواره و سایه اش و آراء و اندیشه های گوناگون اثر فردریش ویلهلم نیچه

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کتاب آواره و سایه اش و آراء و اندیشه های گوناگون اثر فردریش ویلهلم نیچه”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related products