کتاب شبح سرگردان اثر رومن گاری

کتاب شبح سرگردان اثر رومن گاری
  • نویسنده: رومن گاری
  • مترجم: ابراهیم مشعری

299 ؋

299 ؋

Description

کتاب شبح سرگردان اثر رومن گاری

کتاب شبح سرگردان اثر رومن گاری

 رومن گاری
 نیلوفر
 ۹۷۸۹۶۴۴۴۸۶۱۸۰
 ۱۳۹۴
 ۳۴۴ صفحه

کتاب شبح سرگردان اثر رومن گاری

کتاب شبح سرگردان اثر رومن گاری حساس می‌کنم این‌جا خانه خودم است. احساس می‌کنم این مکان و هوایی که آن‌ها تنفس می‌کنند، از آن من است؛ این را فقط کسانی می‌توانند درک کنند که به محیطی کاملا خو گرفته‌اند و با آن در هم آمیخته‌اند. شبحی زبان‌آور و پر توش و توان؛ این شبح به‌ قدری سمج و چنان فراگیرنده است که حضورش بر هر چیز سنگینی می‌کند. البته، به سبب برخی ناآگاهی‌ها، خو گرفتن‌ها و ضعف حافظه، فرسودگی‌هایی به وجود آمده است؛

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کتاب شبح سرگردان اثر رومن گاری”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related products