کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استفن کاوی

  • نویسنده: استفن کاوی
  • مترجم: پروین قائمی

199 ؋

199 ؋

Description

 

کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استفن کاوی

کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استفن کاوی


نکاتی عمیق و قدرتمند برای ایجاد تغییرات فردی

نوشته : استفان کاوی
 ناشر : معیار اندیشه
 ترجمه : پروین قائمی

 تعداد صفحات : 416
 شمارگان چاپ : 500
 نوبت چاپ : پ 1395

 درباره کتاب :

دکتر کاوی  محقق و نویسنده ی برجسته ی عصر کنونی در این کتاب با نگاهی ژرف و عمیق هفت عادت  اساسی مردمان کامیاب جهان را تجزیه و تحلیل کرده و سپس شیوه ی پرورش و درونی کردن این هفت عادت را با خوانندگان در میان می گذارد . او نخست اصولی را شناسایی می کند که آن را «قوانین طبیعت» می نامد و آن گاه شیوه ی به کارگیری این قوانین را در کار و زندگی به ما می آموزد. نویسنده در سرتاسر کتاب بر الگوهایی تاکید خواهد کرد که می کوشند وصفی از زندگی انسانی غنی به دست دهند. مطالب پربار این کتاب سرشار از دانش عملی برای مردمانی است که مایلند کنترل زندگی و کسب و کار خود را به دست گیرند.

 فهرست مطالب :

مقدمه

بخش اول : برداشت ها و اصول
از درون به بیرون
نگاهی به هفت عادت

بخش دوم : پیروزی شخصی
عادت 1 – عامل باشید
عادت 2 – ذهنا از پایان آغاز کنید
عادت 3 – نخست ، امور نخست را قرار دهید

بخش سوم : پیروزی عمومی
برداشت های ناشی از اتکای مقابل
عادت 4 –  برنده / برنده بیندیشید
عادت 5 – نخست بخواهید بفهمید ، آن گاه جویای تفاهم باشید
عادت 6 – نیروی جمعی ایجاد کنید

بخش چهارم : بازسازی
عادت 7 – اره را تیز کنید
دیگر باز از درون به بیرون

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استفن کاوی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related products