کتاب بسط تجربۀ نبوی اثر عبدالکریم سروش

کتاب بسط تجربۀ نبوی اثر عبدالکريم سروش
  • نویسنده: عبدالکریم سروش

199 ؋

199 ؋

Description

کتاب بسط تجربۀ نبوی اثر  عبدالکریم سروش

کتاب بسط تجربۀ نبوی اثر  عبدالکریم سروش

نویسنده:  عبدالکریم سروش

طراح گرافیک: شعیب ابوالحسنی

ناظر فنی: سید هاشم فاطمی

نوبت چاپ: ششم/ زمستان 92

چاپ و صحافی: طیف نگار

شمارگان: 2000 نسخه

متن پشت جلد: در قبص و بسط تئوریک شریعت سخن از بشری بودن و تاریخی بودن و زمینی بودن معرفت دینی می‌رفت و اینک در بسط تجربه نبوی سخن از بشریّت و تاریخیّت خود دین و تجربه دینی می‌رود. به عبارت دیگر این کتاب رُویه بشری و تاریخی و زمینی وحی و دیانت را، بدون تعرّض به رُویه فراتاریخی و فراطبیعی آن، بل با قبول و تصدیق آن، می‌کاود و باز می‌نماید.

این کتاب را پیامبرنامه نیز می‌توان نامید چراکه سراپا از بسط دین به تبع بسط تجربه درونی و بیرونی پیامبر حکایت می‌کند و وحی رسالت را تابع شخصیت رسول می‌شمارد. خاتمیت نبوت را مقتضی و موجب ختم حضور نبیّ در عرصه دینداری نمی‌گیرد بل بر این حضور به خاطر تأمین طراوت تجربه‌های دینی انگشت تأکید می‌نهد و عمده سخن در آن، مربوط به منزلت کانونی شخصّیت بشری پیامبر در تشریع و تجربه دینی، و نقش ولایت او در تداوم دینداری است. علم کلام جدید ما امروز با ایراد عنصر بشریّت و تاریخّیت در دین و معرفت دینی و حیات رجال الهی، آگاهانه بابی را در دین‌شناسی بر خود می‌گشاید که بر گذشتگان بسته بود و به توازنی وفا می‌کند که قرن‌ها بی‌وفایی و بی‌مهری دیده بود. بسط تجربه نبوی هم دوست دارد تا جهدی کوچک در این جهاد بزرگ تلّقی شود. …

:فهرست مطالب:

پیشگفتار

بسط تجربۀ نبوی

ذاتی و عَرضَی در ادیان

خاتمه و نتیجه

دین اقلّی و اکثری

خاتمیت پیامبر ـ 1

خاتمیت پیامبر ـ 2

پیامبر در صحنه

پیامبران، خطیبان بی‌مخاطب

پرسش و پاسخ

پیامبر نور

ولایت باطنی و ولایت سیاسی

نوکردن ایمان

تفسیر متین متن

راز و راززدایی

بخش اول: بازشناسی راز در فرهنگ گذشتگان

بخش دوم: راززدایی

فهرست اعلام

فهرست منابع

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کتاب بسط تجربۀ نبوی اثر عبدالکریم سروش”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related products