کتاب زهد اثر (حسن بصری) تحقیق دکتر محمدابراهیم محمد

  • تحقیق: دکتر محمدابراهیم محمد
  • مترجم: دکتر قاسم انصاری

Description

کتاب زهد اثر (حسن بصری) تحقیق دکتر محمدابراهیم محمد

کتاب زهد اثر (حسن بصری) تحقیق دکتر محمدابراهیم محمد

مترجم:  دکتر قاسم انصاری

دسته بندی تصوف و عرفانزندگی‌نامه
تعداد صفحات  ۱۹۲ صفحه
تاریخ انتشار ۱۳۹۵

«کتاب زهد (حسن بصری)» تألیف محمد عبدالرحیم محمّد و ترجمه قاسم انصاری (-۱۳۱۷) است که به شرح زندگی و احوال حسن بصری، عارف زاده قرن اول هجری (۱۱۰-۲۱ ه.ق) می‌پردازد.

در بخشی از این اثر این‌گونه آمده‌است:

حسن بصری در دو عصر دوگانه و جدا از هم زیست. عصر خلفای راشدین که زندگی او بر اساس قرآن کریم و سنّت شریف نبوی استوار بود، و عصر بنی اُمیّه که عصر فتوحات اسلامی بود و تأثیر زیادی در زندگی سیاسی و اجتماعی و فکری او گذاشت.

زندگی سیاسی از زمان انتقال حکومت به امویان دگرگون شد، نظام خلافت متکّی بر شورا و مستند به دین در عهد خلفای راشدین؛ به نظام سلطنتی متکّی و قائم بر اساس اِرثی و مستند به سیاست و دین تبدیل گردید و نظام اموی به سیاست نزدیک و از دین دور شد و خلافت در سیاست استحاله یافت.۹

معاویه این نظام را بنیان نهاد و برای جانشینی فرزندش یزید از هیچ کوششی فرو نگذاشت، امّا با مخالفت شدید بزرگان صحابه در حجاز روبه رو شد، سرزمین حجاز با حکومت اُموی مخالف بود و مردم آنجا می‌دیدند که عهد خلافت خلفای راشدین با حکومت امویان سازگار و همسان نیست، امویان حکومت را حق خود می‌شناسند. لذا مردم حجاز قیام و طلب استقلال کردند، امویان علیه حجازیان حکم کردند و آنان را به قبول سیادت و سروری خود واداشتند.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کتاب زهد اثر (حسن بصری) تحقیق دکتر محمدابراهیم محمد”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related products