گذاربه مردم سالاری حسین بشیریه

گذاربه مردم سالاری حسين بشيريه
  • نویسنده: حسین بشیریه

179 ؋

179 ؋

Description

کتاب گذاربه مردم سالاری اثر حسین بشیریه

گذاربه مردم سالاری حسین بشیریه

دسته بندی    کتاب عمومی
موضوع اصلی   سیاست
موضوع فرعی   نظریه و نقد
نویسنده         حسین بشیریه
مترجم
ناشر نگاه معاصر
نوبت چاپ 2
تاریخ انتشار 1394/01/01

توضیحات:

انتشارات نگاه معاصر منتشر کرد: “در ساده‌ترین تعریف، گذار به دموکراسی از یک سو از لحاظ سیاسی به معنی استقرار حکومت انتخابی و مسئول از طریق رقابت آزاد و عادلانه میان هم? نیروهای سیاسی موجود و از سوی دیگر از لحاظ اجتماعی به مفهوم برخورداری عموم مردم از آزادی‌ها و حقوق مدنی و سیاسی و پیدایش انجمن‌ها و نهادهای مدنی فعال و موثر است.

از جمله عواملی که برای تحکیم نهایی دموکراسی در ادبیات گذار بر آن تاکید شده عبارت است از: تجرب? پیشین حکومت دموکراتیک یا شبه دموکراتیک که سابقه‌ای برای استقرار دموکراسی ایجاد می‌کند؛ توانمندی نسبی نهادهای جامع? مدنی و فعالیت آن‌ها؛ ظهور ایدئولوژی دموکراسی به عنوان رقیبی نیرومند در برابر ایدئولوژی غیردموکراتیک و گرایش رهبران گذار به آن؛ و محیط بین‌المللی مناسب برای تحکیم و استقرار دموکراسی از جمله فشارهای بین‌المللی مساعد.

کتاب حاضر پس از درج زمینه‌های نظری و تاریخی گذار به مردم‌سالاری، همچنین موج جدید نظریه‌های گذار به دموکراسی، مباحث زیر را شامل می‌شود: زمینه‌های سیاسی و اجتماعی فروپاشی رژیم‌های غیردموکراتیک و گذار آن‌ها به دموکراسی؛ کارکردهای اپوزیسیون در گذار به دموکراسی؛ گذار به دموکراسی از چشم‌انداز بسیج سیاسی؛ گذار به دموکراسی از چشم‌انداز نظری? تصمیم‌گیری؛ وضع دولت رفاهی به عنوان پشتوان? دموکراسی در عصر جهانی شدن سرمایه‌داری.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “گذاربه مردم سالاری حسین بشیریه”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related products